Basınç Ülseri ve Hemşirelik Bakımı

Basınç Ülseri ve Hemşirelik Bakımı
6 Haziran 2017 tarihinde eklendi, 219 kez okundu.
[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Basınç ülseri derideki hafif bir renk değişikliğinden kaslara ve kemiklere kadar ilerleyebilen, doku zedelenme sürecini ifade eder. Hemşirelik bakımı öncesi hastalık hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Spinal kord yaralanması, norolojik sorunlar hemipleji, parapleji gibi uzun süre hareketsizlik nedeniyle her yıl hastaneye yatan hastaların % 45’inde ortaya çıkmakta ve iyileşme süreci hastanın genel duruma göre değişmekle birlikte en az 6-8 ay surebilmektedir.

Basınç Ülseri Nedenleri

Basınç ülserleri, uzun süre hareketsizlik, beslenme bozukluğu nedeniyle, özellikle kemik çıkıntılarının üzerinde (kemik uç noktalarını içeren skapula, spina, sakrum, iskium ve trokanter gibi) sürtünme (friksiyon) ve makaslanma (shearing) sonucu gelişmektedir.
Basıncın yol açtığı, deri, kas ve alttaki dokularda hipoksi gelişir. Basınç ülseri yaygın olarak % 45 oranında gövde, % 20 oranında üst ekstremitelerde, % 35 oranında alt ekstiremiteler de görülür. Dokunun hafif hiperemisi ile başlayıp, kemik dokunun nekrozuna kadar değişik düzeylerde ortaya çıkabilir.

Basınç Ülseri Evreleri

Aşağıda basınç ülserlerinin genel sınıflandırılması yapılmıştır.

Evre I -Yukarıda sayılan noktalarda hiperemi (kızarıklık) varlığı
Evre II- Deride dermise ulaşan ülserasyon.
Evre III-.Derialtı yağ dokusu, kas ya da kemiğe ilerleyen ülserasyonun varlığı
Evre TV – Kemik eklem ya da vücut boşluklarında ilerleyen ülser.
Evre IV- Kemik eklem ya da vücut boşluklarında ilerleyen ülser.
Basınç ülserin oluşmasında, basınca karşı doku direncini gösteren intrinsik ve ekstrinsik faktörler belirleyici rol oynar.

Ekstrinsik faktörler deri yüzeyinin dış tabakalarını etkileyerek epidermisin oluşturduğu doğal engeli zayıflatır. Nem, sürtünme ve deri bütünlüğündeki bozukluk primer intrinsik faktörlerdir. Ancak, uygun olmayan yatak takımları, kötü hijyen, uzun süreli yanlış pozisyonlar, sert destekleyici yüzeyler, basıncı gidermek amacıyla geliştirilen araçların yanlış kullanımı diğer ekstrinsik faktörlerdir.

İntrinsik faktörler derinin yapısını ve bütünlüğünü, destekleyici yapıları özellikle de kollajen ve elastini etkileyerek yumuşak dokuların mekanik yükü tolare edebilme yetisini azaltır. Kötü beslenme, ileri yaş, düşük arterioler basınç intrinsik faktörlerdir. Ayrıca kuramsal düzeyde, intertisyel sıvı akışı, duyusal stress, sigara ve deri ısısı da intrinsik faktörlerdir. Basınç ülseri oluşumunda oturur pozisyonda kemik çıkıntı üzerine 160 mm-Hg’lık basınç, yatar pozisyonda 300 mm-Hg’ya kadar çıkar. Bu basınç artışındaki sürekliliğe nem faktörü de eklenirse deride maserasyon ve açılma söz konusu olur.

Basınç Ülseri ve Hemşirelik Bakımı Planları

Hemşirelik Tanısı : Deri Bütünlüğünde Bozulma, Basınç Ülseri

Nedenleri:

Hareketsizlik
Yetersiz beslenme
Dolaşım bozukluğu
İnkontins
Çevredeki nem
Radyasyon
Hipertermi ya da hipotermi
AIDS
Epidermisin bozulması
Su toplanması
Dermisde ya da Subkutanöz dokuda yaraların açılması
Epidermal ve dermal dokuda bozulma-yaralanma
Vücut yapısının hasarı
Deride soyulma, eritem lezyonlar, kaşıntı, ödem

Hemşirelik Girişimleri:

Derideki yaranın gelişim evresini değerlendirmek
Kızarıklık olan alanı sabunla ve bol su ile yıkamak, durulamak ve hafifçe kurulamak
Dolaşımı stimüle etmek için etkilenen alanın etrafındaki sağlıklı deri üzerine hafifçe masaj yapmak, eğer kızarıklık varsa masaj yapmamak
Sağlıklı deri yüzeyini topikal ajanlar ile korumak Pozitif nitrojen dengesini sağlamak için protein ve karbonhidrat alımı artırmak, kilo takibi yapmak
Haftada bir serum albumin düzeyi sonuçlarını izlemek
Hasta ve ailesine proteini besinler tüketmesinin, yara iyileşmesini artırdığı konusunda bilgilendirmek
Nemli yara iyileşmesi ilkelerini kullanarak yara bakımını sürdürmek için gerekli girişimleri planlamak (nekrotik dokuyu debride edtmek, bol steril salin solusyonuyla yara irige etmek, granülize olan yara yatağını travmadan korumak için bölgenin hareketsizliği sağlamak, yarayı steril bir pansumanla kapatmak)
Yarayı, enfeksiyon belirtileri açısından izlemek
Gerekirse hasta ve ailesinin özel yara bakım hemşirelerle iletişime geçmelerini sağlamak
Hemşirelik Tanısı: Basınç Ülserinde Enfeksiyon riski

Nedenleri:

Yanlış pozizyon
Malnutrisyon
Kronik hastalıklar
Açık yara
Beklenen Sonuç: Kişi enfeksiyonla ilgili risk faktörlerini ve enfeksiyondan korunmak icin gerekli olan önlemleri açıklar.

Hemşirelik Girişimleri:

Nozokomiyal enfeksiyon riski taşıyan bireyleri belirlemek ve gerekirse izole etmek
Mikrorganizmaların bireylere girişini azaltmak amacıyla asepsi ilkelerini hasta ve ailesine öğretmek
Hastanın enfeksiyona yatkınlığını azaltmak amacıyla diyetinde protein ve kalori alımını artırmak
Mikroorganizmalarda direnç gelişimimi önlemek için uzun süreli antimikrobiyal tedavinin zararlarında hastayı korumak

HASTA-AİLE EĞİTİMİ VE TABURCU PLANI

Hemşire, hasta-aile eğitimini fazla bilgiden kaçınarak mümkün olduğunca çok duyuya hitap ederek yapmalıdır. Sözel bilginin ileride unutacağı düşünülerek yazılı bilgiler verilmeli ve bu eğitimler hasta kontrolle geldiginde de sürdürülmelidir.

Eğitimin içeriği:

Evde deri bakımı ve banyolar
İlaçların kullanımı
Pozisyon değişimi
Giysi seçimi
Beslenme ve sıvı alımının önem

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git